T & MD

Vertalingen uit het Nederlands en het Engels in het Duits

en van het Engels in het Frans

-> English -> Deutsch

Beëdigd vertaler Duits (Rechtbank Den Haag)
Ermächtigter Übersetzer Deutsch-Niederländisch
Sworn Translator German-Dutch

Specialisaties: literatuur, geesteswetenschappen, psychologie, film en tv, reclame, correspondentie, contracten, algemeen, internationaal recht


Contact:
E-mail:
Telefoon: +31 (0)70-36.55.172


"Het Duits is bijzonder geschikt voor vertalingen.
Het sluit moeiteloos aan bij het idioom, is wars van
elke halsstarrigheid en zal nooit het verwijt krijgen
van een ongewone en ontoelaatbare opstelling.
Het is een taal die zich voegt naar elk woord,
elke woordformatie, elke zinsconstructie, elke zegswijze
en alles wat er nog meer tot de grammatica en retorica behoort... " (J. W. v. Goethe)

(Vertaling: H.B.M. Wiegers)

Het weer in ´s-Gravenhage...

Zeezicht ...


Freelance Translations from English and Dutch into precise German in the appropriate style